AI Social Nedir?

AI Social yapay zekanın sosyal & kültürel etki alanını ve etik problemlerini anlamayı, analiz etmeyi, ortaya çıkarmayı hedefleyen ve sosyal sorumluluğu yüksek algoritmalar geliştirilmesi için çalışmalar yapan disiplinlerarası bir platformdur. AI Social yapay zeka alanında uzman akademisyenler, mühendisler, yazılımcılar ve bu alanda çalışan girişimler ile yapay zekanın sosyal boyutlarını inceleyen sosyal bilimcileri bir araya getirerek daha sorumlu, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflemektedir.

AI Social NewsLabTurkey tarafından desteklenmektedir.